Jiří Žáček 

autorské stránky

Proč se vždycky urodí víc Nezvalů, Seifertů,
Halasů, Holanů a Hrubínů než Šaldů?
Protože básnické múzy jsou mnohem půvabnější,
než ježibaby teorie.

Z recenzí a článků

Vladimír Nezkusil:
Aprílová škola

(…) Znatelná tendence k hravosti, k melodice, k rytmové a rýmové kázni a potěšení z plynulé intonační linie, vyznačující Žáčkovu tvorbu pro dospělé, prozrazují zároveň niternou spřízněnost s bytostně dětským cítěním slova. Nepodléhejme však optickému klamu. Příznačný Žáčkův lyrismus, napájený navenek z podobných zdrojů, z nichž své nejkrásnější verše tvořili Seifert nebo Hrubín, nesměřuje k zastírání napětí, k zaoblování ostrých hran či pouze k líbivosti. Žáček není harmonizátor. Při vší vnější vyrovnanosti, popř. uhlazenosti verše zůstává zjevným, že každá hodnota, uzavřená do vnitřně vyváženého a uceleného tvaru, je vykoupena úporným zápasem a že její platnost není nikdy jednoznačná. (…)

Polarita záporu a kladu, trýzně a radosti, izolace a splynutí vnáší do Žáčkových veršů ustavičný neklid: vědomí existence této polarity podněcuje k jejímu překonání, relativní vyrovnání protikladů pak přináší s sebou tušení nových konfliktů a nových syntéz. (…) Návrat k dětství pomáhá mu přitom pochopit se zvláštní intenzitou i to, co zůstává často skryto za úporným souladem slov a obrazů a co je mu hodnotou základní a nelomenou, na jejímž udržení a rozvinutí chce brát svůj podíl – totiž nikdy nekončící úsilí člověka nalézat vždy znovu lidský smysl všeho, co utváří vnitřní i vnější prostor jeho existence.

A zvýraznění tohoto momentu je také hlavním cílem jeho Aprílové školy. Nepodléhaje pověře o spontaneitě dětské poznávací činnosti a samozřejmosti jejího vývojového pohybu, spíše podněcuje čtenářskou mentální potenci a obrazivost, vybízí a udivuje, spíše zneklidňuje, ale vždy tak, aby bylo možno pocítit nádherné uspokojení ze zvládnutí a překonání tohoto neklidu. (…)

Celá sbírka jasně svědčí o tom, že její autor odtud už jasně a jednoznačně vykročil svou cestou, že dokáže s osobitým vtipem posouvat realitu do nezvyklých souvislostí, aby z nich vytěžil nečekanou pointu, že umí skutečnost uchopit v různých vrstvách a stejně ji také předvést čtenáři, že v tom i osobitě využívá předpokladů, jež mu k tomu nabízí základní nástroj jeho umění – slovo. Krátce a stručně – Žáčkovy dětské verše jsou především inteligentním a veskrze moderním přitakáním životní aktivitě. Jsou prosyceny potěšením z této aktivity i neokázalým cítěním odpovědnosti za její směr a výsledky.

(Zlatý máj č. 5/1979)

Navigace

Tiráž

© 2004 Jiří Žáček • na stránkách jsou použity obrázky Adolfa Borna, Jiřího Slívy, Zdenka Seydla, Lucie Dvořákové, Jiřího Žáčka, Aloise Mikulky, Jiřího Jiráska a dalších autorů z knížek Jiřího Žáčka • webdesign © 2004 AVAS s.r.o. • správce stránek Vít Novák • Uvedená práce, jejímž autorem je Jiří Žáček, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko.